| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

OAL151a

Page history last edited by Per Arne Godejord 10 years, 3 months ago

Velkommen til OAL151 - IT som ledelsesverktøy

 

IT som ledelsesverktøy er en modul som inngår i årsstudiet i offentlig administrasjon og ledelse.

 

"IT" er et omfattende begrep, og når vi i tillegg legger til en "K" og får Informasjons og Kommunikasjonsteknologi (IKT), kan vi diskutere en rekke tema store nok til egne studium. Men i OAL151 skal vi først og fremstfokusere på sosiale medier og deres betydning om ledelsesverktøy.

 

Vi skal i denne modulen se på:

  • hvordan IT utgjør en drivkraft i utviklingen av offentlig sektor
  • hvordan bruk av IT kan understøtte demokratiske prosesser og gi muligheter til en mer effektiv kommunikasjon mellom borgerne og offentlige tjenesteytere og myndigheter
  • hvordan sosiale medier kan brukes i offentlig sektor
  • sentrale begreper innen systemanskaffelse grunnleggende aspekter ved sårbarhet og sikkerhet ved bruk av IT
  • organisastoriske ledelsesutfordringer ved å ta i bruk IT-løsninger i offentlig sektor
  • personregisterloven

 

 

Jeg håper du som student vil finne denne modulen interessant.

 

 

Levanger/ Steinkjer 01.08.2013

Per Arne Godejord
Decanus
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Nord-Trondelag University College
Phone:+47 74112210/ 94531591
http://hint.academia.edu/PerArneGodejord

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.