| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

OAL151a

Page history last edited by Per Arne Godejord 10 years, 11 months ago

Velkommen til OAL151 - IT som ledelsesverktøy

 

IT som ledelsesverktøy er en modul som inngår i årsstudiet i offentlig administrasjon og ledelse.

 

"IT" er et omfattende begrep, og når vi i tillegg legger til en "K" og får Informasjons og Kommunikasjonsteknologi (IKT), kan vi diskutere en rekke tema store nok til egne studium. Men i OAL151 skal vi først og fremstfokusere på sosiale medier og deres betydning om ledelsesverktøy.

 

Vi skal i denne modulen se på:

  • hvordan IT utgjør en drivkraft i utviklingen av offentlig sektor
  • hvordan bruk av IT kan understøtte demokratiske prosesser og gi muligheter til en mer effektiv kommunikasjon mellom borgerne og offentlige tjenesteytere og myndigheter
  • hvordan sosiale medier kan brukes i offentlig sektor
  • sentrale begreper innen systemanskaffelse grunnleggende aspekter ved sårbarhet og sikkerhet ved bruk av IT
  • organisastoriske ledelsesutfordringer ved å ta i bruk IT-løsninger i offentlig sektor
  • personregisterloven

 

 

Jeg håper du som student vil finne denne modulen interessant.

 

 

Levanger/ Steinkjer 01.08.2013

Per Arne Godejord
Decanus
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Nord-Trondelag University College
Phone:+47 74112210/ 94531591
http://hint.academia.edu/PerArneGodejord

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.