| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Oppgave 2

Page history last edited by Per Arne Godejord 9 years, 7 months ago

1. Opprett en fagblogg om det fagområdet du jobber med til daglig, eller er spesielt interessert i.

 

2. Skriv minimum 5 - fem - blogginnlegg om fagområdet der du enten presenterer, eller debatterer en problemstilling

 

3. Opprett en Twitterkonto og følg personer og/eller institusjoner innenfor ditt fagområde (se pkt. 1)

 

4. Legg inn dine blogginnlegg som Twitter-oppdateringer; når et blogginnlegg er ferdig, "send det ut" på Twitter

 

5. Skriv et blogginnlegg (innlegg nr. 6) om hvordan du ser for deg at sosiale medier kan benyttes innenfor ditt fagområde/din jobb

 

______________________________________________________________________

Oppgaven leveres ved å sende

 

  • en lenke til bloggen du har opprettet
  • en lenke til din Twitterprofil

 

via e-post til faglærer

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.