| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

lederblogger

Page history last edited by Per Arne Godejord 10 years, 11 months ago

Her er to eksempler på blogger fra ledere; den ene er fra min tid som dekan ved avdeling for natur- og realfag, og den andre tilhører Anita Krohn Traaseth, direktør i HP Norge.

 

Mitt mål med min origo-blogg var å reklamere for HiNE og min avdeling. Ved å benytte origo sikret jeg at blogginnleggene havnet i nyhetsstrømmen til regionens nettaviser, så som Rana Blad. Bloggen var også ment å skulle virke som internt nyhetsbrev.

 

anr.origo.no

 

Mens min blogg var fokusert på avdelingen og dens ansatte, har Anita Krohn Traaseth valgt en mer personlig stil.

Hun skriver selv følgende:

 

"Dette er en leder blogg anno 2013 - den skal vise alle aspektene ved lederrollen, og da må jeg åpne opp for å fortelle hvem jeg er, bakgrunn, familie, og gi et innblikk i hvordan jeg lever livet mitt – da må rollen som mamma & kvinne også inkluderes. Jeg tror nemlig at det er mulig å kombinere alle disse rollene, uten å bli utbrent, uten å ha fokus på tidsklemma. Jeg tror også de fleste i 2013 ikke blir overrasket over at sjefen har et liv, er mor, er sammen med venninner og har de samme refleksjonene som mange rundt jobb/privat liv. At mine kolleger ser flere sider ved sin sjef, så lenge det er personlig og ikke privat, har jeg fått mye positiv respons på. Uansett hva man gjør og ikke gjør som sjef, så blir aldri alle helt fornøyde. Det er ikke mulig, og det er heller ikke mitt mål. Som noen så klokt  engang sa: «det er min jobb å like meg, ikke din». ;)

Jeg har en lederrolle og jeg ønsker å forvalte den på min måte, som er å dele, å være transparent og å sette spor for andre enn meg selv. Ved å dele og adoptere bruken av sosiale medier ønsker jeg å motivere lederspirer til å tørre å ta linjeansvar, dele ekte erfaringer på godt og vondt, – demonstrere at kravet til ledere og ledelse i dag ikke er det samme som i 1980.

Vi får ikke makt ved hierarkiske og lukkede metoder, men ved å dele, delegere og gi enkeltmennesket frihet og ansvar."

 

tinteguri.com

 

Ta deg en tur innom begge bloggene og tenk over hvordan du, i en rolle som leder, ville ha valgt å utforme en blogg i en jobbsammenheng.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.